پروژه مالی شركت پيمانكاري ايران بتون ساز

پروژه مالی شركت پيمانكاري ايران بتون ساز 
فهرست
          عنوان
فصل اول : عمليات پيمانكاري : 
- اركان اصلي عمليات پيمانكاري
- انواع قرارداد هاي پيمانكاري 
- مراحا اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري 
- مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح 
- ارجاع كار به پيمانكار 
- انعقاد قرار داد با پيمانكار 
- اجراي كار ( شروع عمليات ) 
- خاتمه كار 
- سازمان بر اساس وظايف ( سازمان كار كروي ) 

فصل دوم : حساب هاي شركت پيمانكاري ايران بتون ساز 
دارائي هاي جاري 
- بانك و صندوق 
- تخواه گردان ها 
- حساب هاي دريافتني 
- حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول 
- اسناد دريافتني 
- پيش پرداخت ها 
- سپرده حسن انجام كار 
درارئيهاي ثابت : 
- دارائيهاي ثابت مشهود 
- داراييهاي ثابت نا مشهود 
بدهي هاي جاري : 
- حسابهاي پرداختني 
- اسناد پرداختني 
- پيش دريافت ها 
بدهي هاي بلند مدت  
- سرمايه 
- در آمدها
- هزينه ها
- حساب پيمان 
- حساب كار گواهي شده 

فصل سوم : روش هاي تداول حسابداري پيمانكاري
- روش كار تكميل شده 
- روش درصد پيشرفت كار
- ذخيرة لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني
- دعاوي و تغيرات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري
- تعيين سود پيمان تكميل شده 
- انتقال سود و بستن حساب پيمان تكميل شده 
- محاسبة صود پيمان نا تمام 
- نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه
- نحوه محاسبات استحلاك تموال ، ماشين آلات و تجهيزات . 
فصل چهارم : ماليات پيمانكاري 
- ماليات مقملوع 
- ماليات بر در آمد پيمانكاري 
- در آ‚د مشحول ماليات پيمانكاري 
- ماليات موسسات پيمانكاري
- شركت هاي سهامي 
- نحوة نگهداي حساب هاي مالياتي 
- پيش پرداخت ماليات
- ماليات قطعي پيمان ها 
- ذخيرة ماليات بر در آمد 
فصل پنجم : گزارش هاي مالي 
- ترازنامه
- جدول بهاي تمام شدة‌كار در جريان ساخت 
- گزارش هاي عملياتي 
- گزارش پيشرفت كار 
- صورت حساب صودو زيان 
- تراز آزمايشي
منابع


خلاصه اي از نكات مهم پروژه به شرح زير مي باشد 
1- مراحل انجام عمليات پيمانكاري 
2- حسابهاي شركت پيمانكاري 
3- روش هاي متداول حسابداري پيمانكاري 
4- ماليات پيمانكاري 
5- گزارش هاي مالي 
6- صورت مسئلة پيمانكاري 
 
پيشگفتار : 
تدوين مطالبي دربارة نحوة حسابداري انواع فعاليت هاي اقتصادي از يك سو ، بر دانش پيشرفته و امروزين حسابداري متكي و از سوي ديگر ، با شرايط خاص ، عرف تجاري و قوانين حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي در ايران منطبق باشد يكي از زمينه هاي ضروري پژوهشي است كه مي تواند كاربرد روش هاي پيچيدة حسابداري را آسان  ساخته و در عين حال خدمات حسابداري در سطوح مختلف را كارآمدتر نمايد علاوه بر اين ، پژوهش هايي از اين دست ، امكانات گسترش ، رواج و فراگيري ، اصول و ضوابط حرفه اي را افزايش داده و كار حسابداري واحدهاي تجاري را در مجموع بهبود مي بخشد امروزه مؤسسات عمومي و خصوصي اجراي عملياتي نظير : راه سازي – سد سازي – احداث ساختمان – تاسيسات – كشتي سازي – هواپيما سازي و ساخت قطعات پيچيده وسايل و تجهيزات را با انعقاد پيمان به مؤسسات پيمانكاري واگذار مي كنند . 


پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت

درگاه زرین پال

کليه کارت هاي عضو شتاب
مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-مالی-شركت-پيمانكاري-ايران-بتو56.1k

تمامی حقوق این سایت متعلق به میهن پروژه می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب