بررسي تاثير پدر و مادر بر خلق خوي كودكان كه در منزل هستند و كودكان مهد كودك

مقدمه بر تحقيق بررسي تاثير پدر  و مادر بر خلق خوي كودكان  كه  در م نزل هستند و كودكان مهد كودك

از لحظه‌ي انعقاد نطفه و در طول زندگي که مي‌تواند 60، 70، 80 يا 100 سال طول بکشد، انسان به تدريج دوره‌هاي مختلفي از شبه جنيني، نوزادي، نوبادگي، کودکي، نوجواني، بزرگسالي، ميانسالي و پيري را طي مي‌کند و در طي اين دوران تغييرات زيادي در انسان به وجود مي‌آيد . اين تغييرات زمينه‌هاي زيادي را در بر مي‌گيرد مانند تغييرات جسمي، شناختي و رواني – اجتماعي (وندرزندن ،ترجمه گنجي،1385) .
براي بررسي و درک متغيرهاي فردي مختلف موجود ميان افراد در دوران نوجواني و بزرگسالي، تاکنون تحقيقات زيادي صورت گرفته است هدف از انجام اين تحقيقات، شناخت و درک اثرات خلق و خو، خودباوري، خويشتنداري، عزت نفس و ... در ارتباط با شماري از رويداد‌هاي اجتماعي نظير رفتارهاي پر خطر، سوءاستفاده‌ها و بدرفتاري، افسردگي، خود کشي، خشونت و بزهکاري مي‌باشد . شواهد متعددي نشان مي‌دهد که خصوصيات فردي باشد در طي دوران نوجواني و بزرگسالي تغيير مي‌کنند . از آنجاييکه، اساس و پايه ي توانايي‌هاي اجتماعي و فردي و خصوصيات فردي در دوره ي نوزادي و نوپايي شکل مي‌گيرد، بنابراين محققان بهترين زمان را براي بررسي و مطالعه خصوصيات فردي و اجتماعي، اوايل دوره ي رشد مخصوصاً دوران نوباوگي مي‌دانند (هوک ، کلوير - ماوس ،2002) . نوباوگي و نوپايي به دو سال اول زندگي گفته مي‌شود که يکي از پرجنب و جوش ترين دوران رشد است . 

 فهرست مطالب به شكل ذيل است

فصل اول : چارچوب پژوهش
1. 1- چکيده
1. 2- مقدمه
1. 3- بيان مسأله
1. 4- اهميت موضوع
1. 5- هدف پژوهش
1. 6- فرضيه‌هاي پژوهش
1. 7- تعريف عملياتي متغير‌هاي پژوهش
فصل دوم : پيشينه‌‌ي تحقيق
2. 1- مقدمه
2. 2- تعريف خلق و خوي
2. 3- پيشينه‌ي نظري
2. 4- مؤلفه‌هاي خلق و خوي
2. 5- انواع خلق و خو
2. 6- ارزيابي خصوصيات خلقي در کودکان نوپا
2. 7- عوامل مؤثر در خلق و خو
2. 7. 1- عوامل ژنتيکي
2. 7. 2- عوامل محيطي
2. 7. 2. 1- خانواده
2. 7. 2. 2- مراحل دلبستگي از ديدگاه بولبي
2. 7. 2. 3-  انواع دلبستگي
2. 7. 3- شيوه‌هاي فرزند پروري
2. 7. 3. 1- انواع شيوه‌هاي فرزند پروري
2. 7. 4- اصول انضباطي
2. 8- اختلالات و مشکلات خلقي در کودکان نوپا
2. 9- محروميت عاطفي و اثرات نگهداري کودکان در مؤسسات شبانه‌روزي
فصل سوم : روش تحقيق
3. 1- مقدمه
3. 2- جامعه‌ي آماري
3. 3- نمونه و روش نمونه‌گيري
3. 4- ابزار پژوهش
3. 5- روش گردآوري داده‌ها
3. 6- نوع پژوهش
3. 7- روش آماري
فصل چهارم: يافته‌هاي پژوهش
4. 1- مقدمه
تجزيه و تحلي نمرات ميانگين و انحراف استاندارد متغير‌هاي
خلق و خو در دو گروه عادي و بهزيستي
تجزيه و تحليل نمرات متغير خلق و خوي منفي در دو گروه
تجزيه و تحليل نمرات متغير شدت ابراز احساسات
تجزيه و تحليل نمرات متغير غريبگي کردن
فصل پنجم :‌بحث و نتيجه‌گيري
بحث و نتيجه‌گيري فرضيه‌ي دوم پژوهش
بحث و نتيجه‌گيري فرضيه‌ي سوم پژوهش
بحث و نتيجه‌گيري فرضيه‌ي چهارم پژوهش
بحث و نتيجه‌گيري فرضيه‌ي پنجم پژوهش
5. 7- محدوديت‌‌هاي پژوهش
5. 8- پيشنهاد‌هاي پژوهشي
5. 9- پيشنهاد‌هاي اجرايي
پرسشنامه‌ي ارزيابي تصويري خلق و خو
منابع فارسي
منابع انگليسي
 


پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت

درگاه زرین پال

کليه کارت هاي عضو شتاب
مبلغ قابل پرداخت 7,500 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-تاثير-پدر--و-مادر-بر-خلق-خوي-107.3k

تمامی حقوق این سایت متعلق به میهن پروژه می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب